top of page

產品特點 

 

 • 有助放鬆肌肉,消除疲勞,舒緩痛症,加速血液循環 

 • 自動保持濕度 

 • 具恆溫控制功能 

 • 可調較温度及時間 

 • 4種溫度設定: 45度﹑55度﹑65度﹑75度 

 • 4種時間設定: 15, 30, 45, 60 分鐘 

 • 有兩款式可供選擇:頸/肩膀墊 (20" x 23") /長方形濕熱墊 (14" x 27")

 

產品內容

 

 • U型肩頸膊 (20" x 23") /長方形濕熱墊 (14" x 27") 

 • 插電頭與控制器 

 • 簡易說明書

Bodycare保濕電熱墊 (U型)(肩頸膊)

庫存單位: UC-930S
HK$1,170.00 一般價格
HK$1,050.00銷售價格
  bottom of page