top of page

新康寶®一件裝開口袋連「豬油膏」炭片及摩術貼夾

 

型 號: SBZ-IPH15T

 

產品特點   

透明

連炭片

    

產品規格

透明連炭片摩術貼夾

尺寸:15-60毫米

每盒30片         

 

 

 

 

Stomocur For Life 新康寶一件裝開口袋連

庫存單位: IHF3020C
HK$870.00價格
    bottom of page