Medel OXYGEN PO01 血氧儀(適合高原地方旅行)

Medel OXYGEN PO01 血氧儀(適合高原地方旅行)