top of page

產品特點  

       

 • 在靜脈穿刺期間,針翼角度便於定位,減少血管損傷或管腔堵塞的風險 

 • 採用超薄壁設計的精密刺針,確保了穿透的便利性,並可以通過一次插入來持續進入 

       

產品規格     

       

 • 50支盒裝  

 • 尺寸: 

  • 19G x 3/4" =0.9 x 19mm

  • 21G x 3/4" =0.8 x 19mm

  • 22G x 3/4" =0.7 x 19mm

  • 23G x 3/4" =0.6 x 19mm 

  • 25G x 3/4" =0.5 x 19mm
  • 導管: 長度 30cm,12"

Terumo 蝴蝶針 (50支盒裝)

庫存單位: T-23G
HK$330.00價格
  bottom of page