Medex 移動頸椎牽引器

Medex 移動頸椎牽引器

HK$880.00價格

適用症狀:

- 神經根型頸椎病
- 矯正頸椎側彎及駝背
- 任何頸椎引起之症狀
- 椎間盤突出
- 頸椎綜合症
- 椎動脈扭曲症狀
- 嚴重扭傷

size

市地址:

沙田大圍村第十街5號地下

 

營業時間:

星期一至日

10.30AM-7.00PM

 

聯絡我們:

Tel: 2728 8937

Whatsapp: 5648 3521

Email: info@firstcare.com.hk

FIRST CARE 心健醫護用品有限公司

©2020 by 心健站