Non-woven Adhesive andage 無織布敷料貼布 x10m /1 Roll

Non-woven Adhesive andage 無織布敷料貼布 x10m /1 Roll

HK$55.00 一般價格
HK$49.50銷售價格

產品特點 

 

  • 彈性無紡材質,具有高透氣度 

  • 低自黏性減低對皮膚的刺激 

  • 設計令使用者可容易移除保諼膠紙,方便使用 

 

產品規格

  

  • 無紡 

  • 尺寸:  

  • 10cm x 10 m /1 Roll

  • 15cm x 10 m/ 1 Roll
  • 20cm x 10 m/ 1 Roll
FR尺寸

市地址:

沙田大圍村第十街5號地下

 

營業時間:

星期一至日

10.30AM-7.00PM

 

聯絡我們:

Tel: 2728 8937

Whatsapp: 5648 3521

Email: info@firstcare.com.hk

FIRST CARE 心健醫護用品有限公司

©2020 by 心健站