Terumo 針咀

Terumo 針咀

HK$68.00價格

產品特點  

      

 • 擁有非凡尖銳度和順暢度 

 • 高舒適性,性能和成本效益 

 • 超薄壁針被精確地磨削和傾斜,便於穿透,減少患者的創傷     

      

產品規格   

      

 • 100支盒裝 

 • 尺寸:

  • 18G x 1-1/2"

  • 19G x 1-1/2"

  • 20G x 1-1/2"-

  • 21G x 1-1/2"

  • 22G x 1-1/2"

  • 20G x 1"

  • 21G x 1"

  • 23G x 1

  • 24G x 1"

  • 25G x 1"

  

      <有些少用須訂貨,歡迎查詢>