Elasticated 管狀繃帶

Elasticated 管狀繃帶

HK$164.00價格

產品特點

 

 • 適用於扭傷、拉傷、受傷關節或靜脈曲張等護理
 • 舒適及能自由活動

 

產品規格

 

 • DR-700    10米 x 5 厘米、A     
 • DR-701    10米 x 6.25 厘米、B     
 • DR-702    10米 x 6.75 厘米、C     
 • DR-703    10米 x 7.5 厘米、D     
 • DR-704    10米 x 8.75 厘米、E     
 • DR-705    10米 x 10 厘米、F     
 • DR-706    10米 x 12 厘米、G     
 • DR-707    10米 x 15 厘米、H     
 • DR-708    10米 x 17 厘米、I     
 • DR-709    10米 x 20 厘米、J
尺寸

市地址:

沙田大圍村第十街5號地下

 

營業時間:

星期一至日

10.30AM-7.00PM

 

聯絡我們:

Tel: 2728 8937

Whatsapp: 5648 3521

Email: info@firstcare.com.hk

FIRST CARE 心健醫護用品有限公司

©2020 by 心健站