top of page

Anti-Static  Compact Space Chamber Plus 

MDI 小童噴霧劑助吸器 (中碼面罩 1-5歲)

 

旨在更有效地將藥物輸送到肺部。

單向流動、在吸入期間以改善藥物遞送。 
適合大多數加壓計量吸入器和透明腔室、允許患者直接確認正確使用。

Anti-Static Compact Space Chamber Plus - MDI 小童噴霧劑助吸器 (中碼面罩 1-5歲)

HK$298.00價格
    bottom of page