top of page

產品特點

 

 • 適用於大部分輪椅 

 • 有扶 休閒椅

 • 魔術貼設計扣實輪椅車架 

 • 可放置物件,方便就餐 

 • 有助支撐雙臂,保持座姿 

 

產品規格 
 

 • 1件裝 

 • ABS塑鋼

 • 尺寸:

  • 闊: 60cm

  • 深: 55cm

台灣ABS 塑鋼輪椅餐桌板

庫存單位: WCO-00001
HK$350.00 一般價格
HK$250.00銷售價格
  bottom of page