top of page

產品特點:

 

  • 用於造口四周的受損皮膚
  • 塗在受損皮膚上,傷口吸收藥粉後,用綿花棒將多餘藥粉掃走

 

產品規格:

 

  • 重量:30g

 

德國 Stomocur 護膚藥粉

HK$115.00價格
    bottom of page